İttekullah Ne Demek ?

İttekullah  kelimesinin anlamı “Allah’a karşı gelmekten sakının“olarak dilimize yerleşmiştir.  Kuran’i Kerim’de birçok ayette geçmektedir. Daha çok ünlem, hitap şeklinde ; Allah’tan korkun, Allah’tan sakının anlamları taşımaktadır.  Bunu “takva” ile yapmamızı Kur’an bize öğütlemektedir.

Her cuma imamların hutbede de okudukları arasında geçen ” İttekul-lahe ve etı‘ûn” cümlesinde de bunu açıkca görebiliriz.

ittegullah ne demek anlami

 

İttekullah Ne Demek ?

İttekullah Ne Demek ? İçin Yorumunu Yaz

den
Please enter your comment!
Please enter your name here